9.15.2014

Wywiad z socjocybernetykiem doc. Józefem Kosseckim

"Liga Narodowo Demokratyczna, której byłem współzałożycielem i autorem jej programu, miała swój udział we wspomnianym procesie, jednak nie to - według mojej oceny - było jej głównym osiągnięciem. Podstawowym osiągnięciem LND było zorganizowanie od 1958 roku i wytrwałe prowadzenie przez wiele lat, czegoś co można nazwać tajnym uniwersytetem uzupełniającym, który zajmował się uprawianiem tych dziedzin nauki, których albo w ogóle nie było na uczelniach w PRL (w III RP również), albo co najwyżej podawano je w śladowych lub bardzo anachronicznych formach. Prowadziliśmy też własne badania naukowe - najpierw w sposób tajny, a potem staraliśmy się z ich wynikami - o tyle o ile było to możliwe - wchodzić do jawnego oficjalnego obiegu, co udawało się dopiero w okresie gierkowskiej dekady."