1.23.2014

Assises de la Justice: Dwa modele integracji europejskiej


W dniach 21-22 listopada w Brukseli odbyła się konferencja z cyklu „Assises de la Justice” pt. „Budowanie zaufania do systemów wymiaru sprawiedliwości w Europie: kształtując przyszłą politykę UE w dziedzinie sprawiedliwości”. Organizatorem imprezy była Komisja Europejska. Punktem wyjścia do dyskusji był pakiet pięciu dokumentów konsultacyjnych przedstawiony przez Komisję, który obejmował prawo cywilne, karne i administracyjne, a także zasadę praworządności i prawa podstawowe w UE. Dokumenty te przedstawiały idee i pytania dotyczące możliwych działań w obszarze unijnej polityki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w najbliższych latach. Celem dyskusji było wzmocnienie podwalin, na których opiera się Unia Europejska, i dokończenie tworzenia europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w interesie obywateli i przedsiębiorstw Europy. Udział w tym wydarzeniu zgłosiło ponad 700 uczestników. 

Każdy z uczestników miał możliwość przesłania organizatorom konferencji swojego pisemnego stanowiska; wszystkie głosy zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/contributions_en.htm). 

Zapraszam do lektury mojego głosu w dyskusji dotyczącego ochrony praw podstawowych w UE pt. „Fundamental rights and two different models of European integration: integration through liberation and integration by centralization”. Tekst dostępny jest pod linkiem: http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/contributions/94_magdalena_zietek_en.pdf

Komunikat prasowy KE dotyczący tej imprezy dostępny jest w języku polskim na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1117_pl.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz