O mnie / o blogu


Ideą przewodnią mojej pracy naukowej i publicystycznej jest koncepcja prawego rozumu (orthós lógos). 

Jak wskazał Arystoteles, ludzkie poznanie może być nakierowane na cele teoretyczne (theoria), praktyczne (praksis) i wytwórcze (poiesis). Wszystkie te dziedziny działania rozumu znajdują odpowiednio uzewnętrznienie w trzech dziedzinach kultury. Są to nauka, etyka (indywidualna, ekonomika, polityka) oraz sztuka i technika.

W każdej tej dziedzinie, jeśli rozum chce działać prawidłowo, musi kierować się odpowiednią zasadą działania. Tomasz z Akwinu wyróżnił więc potrójną dziedzinę działalności prawego rozumu: usprawniony prawdą [prawy] rozum teoretyczny, usprawniony prawdą o dobru [prawy] rozum praktyczny oraz usprawniony prawdą o pięknie [prawy] rozum wytwórczy.  

Swoją twórczością naukową i publicystyczną chciałabym przyczynić się do tego, aby to właśnie prawy rozum był kierownikiem ludzkiego działania we wszystkich tych trzech obszarach (theoria, praksis, poiesis).  


Magdalena Ziętek-Wielomska
filozof, prawnik