3.26.2012

Skuteczność albo moralność?

Magdalena Ziętek:

"Współczesny człowiek w daleko posuniętym stopniu zwolnił się – albo został zwolniony – z zaprzątania sobie głowy takimi problemami jak dobro czy zło moralne. To samo dotyczy przedsiębiorców. Świat biznesu podporządkowany jest koncepcji liberalnej, która zakłada, że moralność jest sprawą prywatną. W sferze publicznej obowiązuje właśnie legalność, czyli to, co nie jest zabronione przez prawo, jest dozwolone. Dodatkowo, zgodnie z ideologią kapitalizmu, nadrzędną cnotą przedsiębiorcy jest skuteczność, co sprowadza się do intensywnego pomnażania własnego kapitału."